"Bıçakcıoğlu Oto Lastik ve Ticaret A.Ş." olarak misyonumuz

  • Bıçakcıoğlu Oto Lastik olarak Firma faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır.
  • Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder.
  • Personelinin çalışkan, dürüst, uyumlu, ahlaklı ve yaratıcı olmasına özen gösterir
  • Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar.
  • Bölgesel teşkilatlanmaya, özerk yönetime ve merkezi denetime önem verir.
  • Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir.
  • İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikle uyar.